ჩვენი პროდუქცია

  • საოპერაციო ინსტრუმენტები და სახარჯი მასალები
  • ორთოპედიული ბიოიმპლანტები და სამარჯვები
  • პოსტოპერაციული სარეაბილიტაციო საშუალებები
  • სამედიცინო დანიშნულების ერთჯერადი მოხმარების საგნები
  • ყველა ტიპის ახალი და მეორადი სამედიცინო აპარატურა
  • ახალი და მეორადი სადიაგნოსტიკო აპარატურა

 
Emergency Products
article thumbnail

გთავაზობთ სამედიცინო აღჭურვილობას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან  [ ... ]


Operating Room
article thumbnail

გთავაზობთ სამედიცინო აღჭურვილობას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან  [ ... ]


Bioimpianti
article thumbnail

გთავაზობთ სამედიცინო აღჭურვილობას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან  [ ... ]


Orthopaedic
article thumbnail

გთავაზობთ სამედიცინო აღჭურვილობას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან  [ ... ]


Bones & Cements
article thumbnail

გთავაზობთ სამედიცინო აღჭურვილობას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან  [ ... ]


Facial Surgery
article thumbnail

გთავაზობთ სამედიცინო აღჭურვილობას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლებისაგან  [ ... ]


პარტნიორები

bioimplanti

titamed

www.kollsut.com

www.mizuho.com

www.primemedical-inc.com

www.subiton.com

www.tipsan.com.tr

www.treu.com

www.trismed.com

შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“
0159 თბილისი, ლიუბლიანას ქ. 34, კ/ფ 2ა
ტელეფონი / ფაქსი: (0-32) 251-04-00 

E-mail: info@gms.ge, service@gms.ge