მთავარი გვერდი კონტაქტი

შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის

0159 თბილისი
ლიუბლიანას ქ. 34, კ/ფ 2ა

ტელეფონი/ფაქსი: (0-32) 251-04-00

E-mail: info@gms.ge, service@gms.ge


 პარტნიორები

bioimplanti

titamed

www.kollsut.com

www.mizuho.com

www.primemedical-inc.com

www.subiton.com

www.tipsan.com.tr

www.treu.com

www.trismed.com

შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“
0159 თბილისი, ლიუბლიანას ქ. 34, კ/ფ 2ა
ტელეფონი / ფაქსი: (0-32) 251-04-00 

E-mail: info@gms.ge, service@gms.ge